Byggegrunde

Vores udstykning af byggegrunde udføres i etaper efterhånden som de bliver solgt.

1. etape omfatter de 12 grunde på godt 1000 – 1500 m² mod nord-vest, og netop nu er  vejene ført frem og alle grunde med undtagelse af nr. 30 er solgt. Samtidig er der færdigbygget 5 huse.

2. etape omfatter alle de øvrige grunde, og her er plokalplanen vedtaget i byrådet, og udstykningen igangsættes efterhånden som grundene sælges. Således sælges grundene i en rækkefølge, som starter ved de allerede udførte vejtilslutninger. – Altdå er grundene 50 til 62 klar til salg sammen med 15 og 17

Billede af ledige byggegrunde – 2022
Prisniveau jan 20xx ved én boligGrund 1Grund 2
Jordpriser 30,- kr / m² ved 1.000 m²30.000kr.30.000kr.
Omkostninger skøde og udstykning20.000kr.
Salgsomkostninger12.000kr.
Byggemodning af vej, afvanding og lys95.000kr.95.000
Tilslutningsafgift vand35.000kr.
Tilslutningsafgift Kloak55.924kr.
Tilslutningsafgift El15.812kr.
Tilslutningsafgift Gas30.000kr.
Tilslutningsafgift Antenne6.000kr.
Samlede grundudgifter299.736kr.

Prisen for grund 2 forudsætter at der kun opføres én bolig på én sammenlagt grund.

Byggegrunden kan naturligvis købes til, at opføre et hus fuldstændig efter eget valg, men vi kan også tilbyde, at deltage på alle niveauer for selvbyg indtil totalbyg.

Bygningspriser:
Vi kan opføre nøglefærdige arkitekttegnede bygninger i mange prisklasser, men et hus i kvalitet som vores 100 m² andelsbolig med carport under tag vil i størrelse 125-150 m² koste ca. 12.500,- kr/m² incl. moms men excl. grundudgifter.