Udviklingsplan

Korinth Gruppen – et udviklingsselskab for Lykkemarken. Med dette slogan har Korinth Gruppen i 2004 erhvervet hele der store landbrugsområde midt i Korinth med det formål, at gennemføre en bymæssig udvikling af området, så Korinth kan få form af en hel by.

I 2006 afsluttede vi opførelsen af 14 udlejningsboliger.

i 2009 afslutter vi opførelsen af 14 rækkehuse, som alle er solgt.

I 2009 blev det 6. parcelhusbyggeri afsluttet.

I 2011 belv det 7. og 8. parcelhusbyggeri afsluttet.

Som følge af den rivende udvikling i lokalsamfundet i de seneste år er der netop udarbejdet en ny strategiplan for Korinth og omegn.

I lykkemarken ligger udviklingen dog fast, og nu er den sidste lokalplan endelig godkendt, og selv om finanskrisen medførte, at de fleste af vores forhåndsreservationer ikke blev til noget, så er der nu mulighed for at bygge på resten af området..