Projektes baggrund

Det er et længe næret ønske fra lokalsamfundet i Korinth, at der etableres en bypark i det centrale byområde, som skal give borgerne mulighed for, at lave aktiviteter og ophold i det nære bo-område.

I den forbindelse har det ikke været muligt at skabe interesse og luft i de Kommunale budgetter, så parken kunne realiseres i offentlig regi.

Samtidig er det ikke muligt for Korinth, at søge om tilskud under mål 2 ordningen, idet Korinth og Øster Hæsinge lokalsamfund er holdt udenfor det tilskudsberettigede område, på grund af, at de geografiske og befolkningsmæssige forhold medførte, at det tilskudsberettigede område ikke kunne indeholde hele Faaborg Kommune.

Derfor kan der kun blive etableret en offentlig Bypark i Korinth, hvis interessegrupperne i området selv vil forestå og gennemføre opgaven.

Projektets formål:

I 2004 erhvervede Korinth Gruppen ApS det 10½ ha store landområde midt i Korinth By, for at skabe en byudvikling i området, så Korinth fik form af en “hel” by.

I den forbindelse blev det planlagt, at en del af området skulle etableres som offentlig bypark for Korinth, idet byen i store træk ikke råder over andre etablerede fællesarealer, der er egnet til almindelig samvær og aktivitet.

Imidlertid er det ikke formålstjenligt, at byparken fastholdes på private hænder i et privatejet selskab, dels på grund af selskabets begrænsede økonomiske formåen, dels på grund af, at befolkningen knytter sig mere til forhold, de selv har indflydelse på, og dels på grund af en mulighed for, at området kan blive udsat for spekulation m.m.

På den baggrund er der etableret et samarbejde mellem:

– Lokalrådet for Øster Hæsinge og Brahetrolleborg Sogne.

– Korinth Kulturhus.

– Korinth Gruppen ApS.

– Erhvervskontoret i Faaborg.

– En række enkeltstående borgere.

med det formål, at gøre Korinth Bypark til en selvejende institution

I lyset af den netop modtagne titel som “årets landsby” 2005, er det netop Korinth Gruppens arbejde med byudvikling, Korinth Kulturhus´ arbejde for at skabe aktiviteter og Lokalrådets mangeårige lokalarbejde, som senest har været udbredt til en hjælpende hånd til alle de andre lokalsamfund i den nye storkommune, der har været begrundelsen for, at Korinth skilte sig ud fra mængden i slutopgøret.

Projektets aktiviteter

Projektet skal være en forløber for det efterfølgende arbejde med at skaffe varige goder i byparken, og skal sikre en almenstyret udvikling, med indflydelsesmuligheder for alle.

Gennemførelsen af projektet vil bestå af følgende faser:

– Erhvervelse af de nødvendige arealer. I den forbindelse har Korinth Gruppen accepteret en beskeden salgspris, som indeholder 2,5 ha landbrugsjord med det udførte arbejde med udgravning for søen og etablering af den befæstede adgangsvej.

– Dannelse af en selvejende institution. Denne del omfatter udarbejdelse af vedtægter, udarbejdelse af informationsmateriale og indkaldelse til borgermøder, valg af bestyrelse og gennemførelse af den stiftende generalforsamling.

– Projektering og lokalplanlægning. Da området er landbrugsjord, skal der udføres en lokalplan, som overfører området i byzone, ligesom der skal gennemføres et projektarbejde for parken med indhold.

– Indretning af området. For at færdiggøre grundlaget for den kommende bypark, skal der etableres en række forbedringer, som skal gøre det muligt for især handicappede at færdes i området.

– Retningsangivelse for den selvejende institutions videre arbejde.

Projektets deltagere:

Med en meget målrettet og præcis styring fra den netop nedsatte styregruppe vil projektet involvere følgende interessegrupper:

– Lokalrådet for Øster Hæsinge og Brahetrollebog Sogne.

– Korinth Kulturhus.

– Korinth Gruppen ApS.

– Erhvervskontoret i Faaborg.

Endvidere vil der blive tale om en meget omfattende deltagelse fra alle borgere i hele vores lokalsamfund.

Projektets målgruppe:

Projektet er rettet mod hele lokalbefolkningen i Korinth, idet det vil være dem, der skal deltage i projektet og videreføre arbejdet til gavn for os alle.

Projektets fortsættelse:

På baggrund af Projektet, skal der skabes den interesseorganisation, som skal fortsætte udviklingen af byparken, så den ikke bliver stillestående, men udvikler sig til et levende del af bymiljøet, og kan danne baggrund for en positiv tilpasning af vores børn og borgere.

Således arbejdes der allerede nu med at skaffe varige aktiver i parken, og der er sideløbende iværksat forberedelser til:

– En vandkunst af den lokale kunstner Keld Moseholm, der har udarbejdet efterfølgende skitseforslag, som med en beløbsramme incl opstilling midt i søen på 350.000,- kr vil blive gjort til genstand for lokale og fondsorienterede indsamlinger

– En bro, som skal give plads til en opstandsning på vandringen i området for, at lade blikket dvæle på vandkunsten, der med sin behagelige og beroligende virkning skal skabe rekreation. For broen er der alene fremsendt støtteansøgning til Albani-fonden.

– En kulturpavillon, der om vinteren skal være en aktiverende skøjtebane, med indlagt frost, og om sommeren skal anvendes til fællesaktiviteter og give mulighed for ungdommens udfoldelser i form af skater-bane og aktivitetscenter. Det kunne også være en speciel oplevelse, at invitere til skøjtearrangement Sct. Hans aften. Beløbsramme i 3 trin mellem 1-2.000.000,- kr vil blive gjort til genstand for lokale og fondsorienterede indsamlinger

Med venlig hilsen
Korinth Kulturhus
Vinkelvej 6A, Korinth
5600 Faaborg

Korinth Gruppen ApS
Fagsted 7, Korinth
5600 Faaborg

Lokalrådet i Øster Hæsinge
og Brahetrolleborg Sogne
V/Jens Led

Erhvervskontoret i Faaborg
Banegårdspladsen 2B
5600 Faaborg

Hvem er vi!

Lokalrådet for Øster Hæsinge og Brahetrolleborg Sogne er en lokalvalgt organisation siden 1983, som varetager lokalområdets interesser. Rådet har en 4 årig virkeperiode, og der afholdes valg samtidig med valg til byrådet. Lokalrådet har forestået udarbejdelsen af den eksisterende udviklingsplan, der for nærværende næsten er opfyldt for Korinth, og arbejdet med en fornyet udviklingsplan er gået i gang. Lokalrådet har ligeledes været særdeles virksom i forbindelse med etablering af lignende lokalråd i alle lokalsamfund i den kommende storkommune Faaborg-Midtfyn. Se hjemmeside for yderligere oplysninger www.korinth.dk.

Korinth Kulturhus er en ikke kommerciel, selvejende institution, ledet og drevet af frivillige, ulønnede og meget kvalificerede lokalpersoner.

Korinth Kulturhus har i perioden 2002- 2004 udviklet den gamle biograf “Korinth Kino” gennem en om- og tilbygning, til det nuværende Korinth Kulturhus med en mangfoldighed af aktiviteter som Udlejningslokaler, EDB-værksted, Børne- og juniorfilmklub, Biograf, Teater, LokalFilm Festival m.v. Byggeriet har en værdi af 3.000.000,- kr og deraf udgør offentlige tilskud kun 25%. Resten er udført med frivillig arbejdskraft og private og lokale erhvervsdrivendes tilskud.

Som navnet antyder, er Korinth Kulturhus engageret i, at skabe kulturelle, interessante og meningsfyldte tilbud til vores omgivelser, så vi i fællesskab kan skabe en positiv strømning og et rart og trygt sted at være. Vi arbejder især for at skabe et værested og aktiviteter til den aktivitetshungrende teenager-gruppe.

Der er mange flere informationer på vores spændende hjemmeside www.korinthkulturhus.dk. Også den er resultatet af ulønnet indsats fra vores alsidige ildsjæle.

Erhvervskontoret i Faaborg er en selvejende institution under Erhvervsrådet.

Vi tilbyder assistance til etablerede virksomheder i området.

Vi arbejder aktivt for, at nye virksomheder skyder op.

Vi arbejder for at fremme samarbejdet mellem de forskellige virksomheder i kommunerne og for at skabe forståelse mellem de forskellige erhvervsgrene.

Vi har gode kurser og aktiviteter for iværksættere.

Også her er der mere information på www.faaborg.dk.

Skitse af vandkunst set fra 2 sider. Vandkunstsforslaget er udført af Keld Moseholm